Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe 2015 - lista zawodników

Polska Cerekiew dn. 24.02.2015 r.


I N F O R M A C J A

o realizacji Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.

Na podstawie § 5 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew ogłaszam:

Listę zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów sportowych w 2015 r.
oraz informację o osiągniętych wynikach.


Żaneta Skowrońska uzyskała stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na okres od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r.
Osiągnięcia sportowe w sezonie poprzedzającym termin składania wniosku o stypendium sportowe:

1. Zawody Międzynarodowe CDI*** - IV miejsce w Grand Prix oraz III miejsce w Grand Prix Freestyle, Radzionków maj 2014 r.;
2. Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Seniorów w ujeżdżeniu – Złoty medal maj 2014 r.;
3. Zawody Międzynarodowe CDI*** - IV miejsce w Grand Prix oraz IV miejsce w Grand Prix Freestyle, Brno czerwiec 2014 r.;
4. Mistrzostwa Świata w ujeżdżeniu – udział w finałach MŚ, sierpień 2014 r.;
5. Mistrzostwa Polski Seniorów w ujeżdżeniu – IV miejsce, wrzesień 2014 r.;
6. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu – III miejsce w kategorii pięciolatków hodowli zagranicznej, październik 2014 r.;
7. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu – II miejsce w kategorii sześciolatków hodowli polskiej, październik 2014 r.;
8. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu – III miejsce w kategorii sześciolatków hodowli zagranicznej, październik 2014 r.;
9. CDI*** - III miejsce w Grand Prix oraz III miejsce w Grand Prix Freestyle, Zakrzów listopad 2014 r.;
10. II miejsce w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego w kategorii seniorów za rok 2014.

Paweł Drzeżdzon uzyskał stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na okres od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r.
Osiągnięcia sportowe w sezonie poprzedzającym termin składania wniosku o stypendium sportowe:

1. Puchar Polski Seniorów - 24-25.01.2014 – zawodnik uległ kontuzji kolana co wykluczyło go z udziału w zawodach do końca 2014 roku.

Nikol Kaletka uzyskała stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na okres od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r.
Osiągnięcia sportowe w sezonie poprzedzającym termin składania wniosku o stypendium sportowe:

1. Podpisanie kontraktu oraz gra na najwyższym poziomie piłkarstwa kobiecego w „Ekstraklasie” w KKS „Czarni” Sosnowiec;
2. Debiut w Reprezentacji Polski seniorek oraz wywalczenie sobie miejsca w ścisłej Kadrze i regularne powołania na zgrupowania;
3. Udział w rozgrywkach Pucharu Polski;
4. Udział w kilku turniejach charytatywnych w zespołach „Gwiazd”;
5. Reprezentowanie uczelni AWF Katowice w rozgrywkach akademickich;
6. Zainteresowanie kilku klubów lig zagranicznych.

 


Sporządził : Mariusz Pendziałek