Powiadomienie o szkoleniu dla rolników

 

Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski oraz Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu organizuje szkolenie informacyjne dotyczące mechanizmu "Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
Szkolenie odbędzie się w dniu 04 lutego 2015 roku o godzinie 10:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, Plac Wolności 13 w Sali Obrad nr 5.