Wyszukaj w serwisie

Bezpłatny internet dla seniorów

Trwa nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie "Cyfrowy debiut 50+". Uczestnikami projektu mogą zostać osoby z pokolenia 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobe w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych przez prezesa ZUS. Obecnie jest to kwota 844,45 zł.

 LOGO_50plus_wersja-podstawowa_RGB.jpeg

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i edukacyjnym i zostanie zapewniony mu bezpłatny dostęp do internetu. Ponadto w kilku świetlicach na terenie gminy utworzone zostaną tzw. "Wiejskie Centra Integracji Cyfrowej", gdzie organizowane będą szkolenia dla osób z pokolenia 50+.

Osobą uprawnioną do udzieania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie rekrutacji, jak i całego projektu jest Piotr Kanzy z urzędu gminy, tel 77 480 14 76. Zapraszamy osoby po 50 roku życia posiadające dochód mniejszy niż 844,45 zł do wzięcia udziału w projekcie. Uwaga, liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na www.cyfrowydebiut50.pl