Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2015 rok

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2015 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 lutego 2015 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/,
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty
decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Do pobrania:

DOCZałącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe.doc (49,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew (51,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wynik (31,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wynik (27,50KB)