Wyszukaj w serwisie

Okresowa emerytura rolnicza - artykuł dyrektora KRUS

 

Osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. Emerytura okresowa przysługuje w wysokości emerytury podstawowej - bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
 

Pełny artykuł dostępny tutaj