Wyszukaj w serwisie

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania : Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 16 lipca 2014 roku Nr 70/2014/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew- V nabór”.
Wartość zadania brutto wynosi 25 774,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery PLN 20/100) a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 


Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin