Informacja dotycząca odpadów

Marszałek Województwa Opolskiego uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 roku tracą ważność decyzje wydane przed dniem 23 stycznia 2013 roku tj: