Informacja dla mieszkańców w sprawie dofinansowania o usunięcie azbestu

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że Urząd Gminy przystąpił do sporządzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polska Cerekiew. W związku z tym, w okresie maj - czerwiec 2014 na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy przeprowadzona zostanie kompleksowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy PROSILENCE z Opola.

Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów, dokumentacji i oceny wyrobów zawierających azbest.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin