Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja dla rolników

Szanowni Państwo,

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak i w zeszłym roku nie wolno stosować materiału siewnego GMO.
Złamanie prawa zakazu stosowania materiału siewnego GMO pociągnie za sobą poważne skutki finansowe dla rolnika takie jak zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy. Rolnik będzie musiał także zapłacić karę pieniężną równą 200% ceny materiału siewnego. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż nielegalne wysiewanie ziarna GMO stanowi nieodwracalne zagrożenie dla środowiska.
GMO opis MON 810, GMO, kukurydza transgeniczna, odmiana odporna na omacnicę prosowiankę, odmiana kukurydzy YieldGard, która zawiera białko owadobójcze, czy obecne już w zeszłorocznych katalogach odmiany
Kuratus i Kvalitas YG.
Producent powinien na opakowaniu informować rolnika, czy jest to
naturalny materiał siewny, czy tez GMO.

W tym roku lista zakazanych odmian została uaktualniona i dopisano,
nowe odmiany kukurydzy MON 810.
Nowe zakazane odmiany:
1) DKC4796YG";
2) EG6104KDDZ, EL6515KDDZ";
3) LG30395YG,LG30490YG";
4) MAS 62YG";
5) P083 7Y";
6) PR34A27' ;
7) 54YG .

Należy wspierać rolników, informować o zakazie jak i udzielić pomocy w zakupie naturalnego materiału siewnego, wolnego od GMO w centralach nasiennych, które w 100% gwarantują czystość genetyczną swojego materiału siewnego.

 

Z poważaniem

Anna Szmelcer
Przewodnicząca Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO