Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem  o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu  materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania od 85% do 100% kosztów kwalifikowanych w tym 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu naszej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 28 lutego 2014r. Informacja w pok. nr 21 lub pod nr tel. 77 480 14 66. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

 

 Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin 

 

Do pobrania

  1. Wniosek o utylizację azbestu - pobierz
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pobierz
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest - pobierz