Stypendium sportowe na 2014 rok

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków
o przyznanie stypendium sportowego na 2014 rok

 

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2014 rok.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 24 lutego 2014 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi (pokój nr 16),

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

 

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe – pobierz

  2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – pobierz

  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – pobierz

  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – pobierz

 

 

Polska Cerekiew, dnia 03.02.2014 r.