Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2014 rozstrzygnięte

Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2014.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu w 2014 roku, oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych:

 

2. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2014 roku:

 

3. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2014 roku:

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin