Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2014

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku:

1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku”.

2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2014 roku.

3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2014 roku.

 

Do pobrania:

PDFPielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 r.pdf (43,79KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2014 r.pdf (42,87KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2014 r.pdf (43,56KB)

DOCWzór oferty.doc (113,50KB)

DOCWzór sprawozdania.doc (98,00KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 02.01.2014 r.