Wyszukaj w serwisie

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew - IV nabór

Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 19 sierpnia 2013 roku Nr 44/2013/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew-IV nabór".

Wartość zadania brutto wynosi 41 823,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 00/100) a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.
 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin