Jesienne przeglądy rowów melioracyjnych

Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2014.

Termin przeglądów w poszczególnych miejscowościach:

1. Polska Cerekiew 18.11. 2013r. godz. 9.00

2. Ciężkowice 18.11. 2013r. godz. 10.00

3. Jaborowice 18.11. 2013r. godz. 11.00

4. Ligota Mała 18.11. 2013r. godz. 11.30

5. Połowa 18.11. 2013r. godz. 12.00

6. Witosławice 19.11. 2013r. godz. 9.00

7. Dzielawy 19.11. 2013r. godz. 10.00

8. Grzędzin 19.11. 2013r. godz. 11.00

9. Zakrzów 19.11. 2013r. godz. 12.00

10. Wronin 20.11. 2013r. godz. 9.00

11. Łaniec 20.11. 2013r. godz. 10.00

12. Mierzęcin 20.11. 2013r. godz. 11.00

13. Koza 20.11. 2013r. godz. 11.30

 

Zbiórka Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w w/w sołectwach.

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi
Zygfryd Bochenek