Wyszukaj w serwisie

List otwarty do Marszałka Województwa Opolskiego

sesja_duze.jpegInformujemy, iż przedstawiciele samorządów Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z posłanką Brygidą Kolenda-Łabuś wystosowali list otwarty do Marszałka Województwa Józefa Sebesty.

Po konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 okazało się bowiem, że na liście projektów strategicznych dla rozwoju Opolszczyzny nie znalazł się żaden z partnerskich projektów zaproponowanych przez 13 samorządów wchodzących w skład subregionu. Poniżej przedstawiamy Państwu treść tego listu.

PDFList otwarty (1,73MB)