Wyszukaj w serwisie

Konkurs na nazwę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie unieważniony

Informujemy, że w dniu 17.09.2013 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia najciekawszych proponowanych nazw ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie.

W konkursie udział wzięło 5 uczestników. Niestety z powodu małej liczby zgłoszeń oraz niedostatecznego poziomu propozycji Komisja nie dokonała wyboru żadnej z nadesłanych ofert. W związku z powyższym, w dniu 19.09.2013 konkurs na nazwę ośrodka zostanie ogłoszony ponownie. Szczegóły kolejnego konkursu dostępne będą na naszej stronie internetowej www.polskacerekiew.pl.

Dziękując uczestnikom za udział w konkursie zapraszam do ponownego zgłaszania swoich propozycji.

 

inż. Krystyna Helbin
Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji Konkursowej