Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Polska Cerekiew w okresie 01.07.2013r. do 30.06.2014r. wygrała firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. oddział w Kędzierzynie –Koźlu, ul. Bolesława Chrobrego 41, 47-200 K-Koźle.

Zgodnie z ustaleniami każda posesja która do tej pory nie posiadała pojemników na zmieszane odpady komunalne (czarny lub ciemnoszary) zostanie wyposażona w pojemnik najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy czyli od 01.07.2013r.

Wszystkie nieruchomości zostaną wyposażone w worki do selektywnej zbiórki: żółte i zielone. Nieruchomości, które zadeklarowały zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w okresie przejściowym (3 miesięcznym) będą wyposażone w worki na bioodpady w kolorze brązowym. W tym okresie - 3 miesięcznym, powinny też być dostarczone nowe pojemniki czarne na zmieszane odpady komunalne dla osób które zadeklarowały taką potrzebę.


Telefon kontaktowy do firmy REMONDIS: 77 482 46 03.

Z uwagi na wiele pytań i wątpliwości związanych z nowym systemem gospodarki odpadami informujemy że osobami wyznaczonymi do kontaktu z mieszkańcami ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” są: Pani Magdalena Kostka 77 446 11 94 oraz Pani Magdalena Matulka 77 446 11 90.

Do pobrania:

PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.07.2013 - 31.12.2013 (20,83KB)