Informacja na temat treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2013

Polska Cerekiew, dn. 21.05.2013r.
 
Urząd Gminy 
Polska Cerekiew
Ul. Raciborska 4
 
 
I N F O R M A C J A
 
Informuję, że w związku z planowanym treningiem systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 23 maja 2013r., na terenie gminy Polska Cerekiew zostaną uruchomione syreny alarmowe.
 
 
 
Wójt Gminy Polska Cerekiew
Krystyna Helbin