Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY!

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Z TERENU GMINY POLSKA CEREKIEW

Dnia 13 kwietnia 2013 r. (sobota) od godz. 7:00 odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny spod bram posesji klientów indywidualnych, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą REMONDIS.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował odbiór zużytych: mebli, wykładzin, armatury sanitarno-łazienkowej.
W ramach wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane będą wszystkie kategorie odpadów wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności: stare lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
Prosi się mieszkańców o wcześniejsze wystawienie tych odpadów przed posesję.
 

Przedmioty poddane wcześniejszemu demontażowi nie zostaną odebrane!

UWAGA!
Nie będą odbierane opony oraz odpady inne niż wymienione powyżej.

 

Przedmioty przeznaczone do wywozu powinny być przygotowane z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa, jak również nie powinny zagrażać ruchowi drogowemu.