Wyszukaj w serwisie

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komunikat dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”: Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zdzieszowice

 

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe do pobrania od 1 kwietnia 2013 r.:

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom i instytucjom o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konto przyporządkowane do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów.

 

Do pobrania:

PDFDeklaracja (do wypełnienia i wydruku) (278,62KB)

PDFDeklaracja (do wydruku) (111,64KB)

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości (28,18KB)

PDFOświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów (31,14KB)

PDFOświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana (55,44KB)

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew (265,85KB)

PDFJak wypełnić deklarację - zabudowa jednorodzinna (44,36KB)

PDFInformator ŚMIECI PO NOWEMU (954,17KB)

 

czysty_region_ustawa.jpeg