Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe na 2013 rok

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2013 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 lutego 2013 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

 

Do pobrania:

DOCWniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe (49,50KB)

PDFUchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew (45,71KB)

PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010r. (32,67KB)

PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010r. (33,36KB)