Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu).

Możliwość dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu naszej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 20 lutego 2013 r.

Informacja w pok. nr 21 lub pod nr tel. 77 480 14 66.

 

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin