Wyszukaj w serwisie

UWAGA! Do 15 maja złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do dnia 15 maja 2013 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje można składać w siedzibie
Związku Międzygminnego „Czysty Region” przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu lub w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Jednocześnie informujemy, że załącznikiem obowiązkowym do składanej deklaracji jest kopia obecnie posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych, w przeciwnym wypadku oświadczenie o jej braku i kopia ostatniego dowodu wpłaty.

 

Do pobrania:

PDFDeklaracja (do wypełnienia i wydruku)

PDFDeklaracja (do wydruku)

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości

PDFOświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów

PDFOświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew

PDFJak wypełnić deklarację - zabudowa jednorodzinna

PDF Informator ŚMIECI PO NOWEMU