Zimowe utrzymanie dróg na przełomie roku 2012/2013 na terenie Gminy Polska Cerekiew

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2012/2013 utrzymaniem zimowym objęte są wszystkie drogi gminne. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych jest Inspektor ds. drogownictwa – inż. Ireneusz Smal, tel. 77 480 14 71, tel. kom. 604 577 095.

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Polska Cerekiew zajmuje się:

Firma Handlowo – Usługowa Zygfryd Dapa
Ostrożnica, ul. Kościelna 23
47-280 Pawłowiczki
tel. 77 480 30 50, tel. kom. 602 724 686

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Norbert Ruzik
Ostrożnica, ul. Parkowa 9, 47-280 Pawłowiczki
tel. 77 487 41 88, 77 480 30 60 tel. kom. 602 723 115

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie.
 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego są:
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - mgr inż. Arkadiusz Kryś,
tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy 695 229 017
2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - Krzysztof Siemaszko,
tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy 664 995 478

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach są:
1. Kierownik Oddziału Terenowego – inż. Jerzy Hołubiec,
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83, tel. komórkowy 501 572 603
2. Zastępca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek,
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83, tel. komórkowy 606 336 016
3. Majster Brygady Patrolowej Nr 1 – Bolesław Baranowski, odpowiedzialny za zadanie K-Koźle,
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83, tel. komórkowy 501 572 623
4. Telefon „AKCJA ZIMA” 77 485 30 83

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu są:
1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch, tel. służbowy 77 482 18 40, tel. komórkowy 600 960 931
2. Zastępca Kierownika Rejonu – Marceli Grzejszczak, tel. służbowy 77 482 27 74, tel. komórkowy 600 960 918
3. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota, tel. służbowy 77 483 33 67, tel. komórkowy 600 960 919, odpowiedzialny za drogę krajową 45 (gr. województwa – Większyce)
 

Informuje się jednocześnie wszystkich mieszkańców, że właściciel ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Zobowiązanymi do utrzymania nieruchomości w porządku i czystości są wszyscy właściciele – w tym współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialny jest jej zarząd.
Przypominamy również o usuwaniu tworzących się na krawędziach dachów nawisów śniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. Szczególnie istotne jest to w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa także obowiązek usuwania śniegu z dachów, w szczególności z dachów obiektów wielkopowierzchniowych.