Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2013

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 81536 z późn. zm.) oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku:

1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2013 roku”.

2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2013 roku.

3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2013 roku.

 

 

Do pobrania:

PDFPielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2013 roku (44,37KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2013 roku (43,33KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2013 roku (44,29KB)

DOCWzór oferty (113,50KB)

DOCWzór sprawozdania (98,00KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 02.01.2013 r.