Wyszukaj w serwisie

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Polska Cerekiew informuje że, w 2013 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach:

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

gotówką w kasie urzędu gminy,
lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r.
wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
.