Pełno(s)prawni na rynku pracy

Polska wykazuje jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Sytuacja ta powoli zmienia się dzięki systemowi wsparcia, ofertom szkoleniowym i mechanizmom wspierającym osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Nadal jednak sytuacja osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Sytuacja nie zmienia się znacząco mimo zwiększania wiedzy i uczestnictwie w kursach oraz szkoleniach osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Obserwacja rynku pracy i doświadczenia w działaniach społecznych pokazują, że rozwój wiedzy oraz kompetencji wśród osób z niepełnosprawnością to pierwszy krok. W późniejszym czasie niezbędne jest indywidualne wsparcie oraz zintensyfikowanie działań wspierających czego przykładem są działania trenerów pracy. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt "Pełno(s)prawni na rynku pracy - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego".

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące rekrutacji osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Do pobrania:

PDFPełno(s)prawni na rynku pracy (561,39KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (90,00KB)