Informacja o uzyskanym dofinansowaniu - II nabór

Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 30 października 2012 roku Nr 124/2012/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew (II nabór)”.

Wartość zadania brutto wynosi 20 489,76 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100) a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

326124nfos_top_logo.giflogo.jpeg