Wyszukaj w serwisie

Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew o miejscach postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie gminy celem zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (oprócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie: 

WRONIN (obok budynku OSP) - 16.11.2013r w godz od 8:00 do 16:00

 

UWAGA! 

PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI  JEDYNIE ZA OKAZANIEM OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB DOWODU ZŁOŻENIA DEKLARACJI.