Wyszukaj w serwisie

Jesienne przeglądy rowów melioracyjnych

JESIENNE PRZEGLĄDY ROWÓW MELIORACYJNYCH
NA TERENIE GMINY POLSKA CEREKIEW

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew wraz z Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2013.

Termin przeglądów w poszczególnych miejscowościach:

 

Zbiórka Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w/w sołectwach.

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi
Zygfryd Bochenek