Wyszukaj w serwisie

Apel - Służba Celna ostrzega

Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu w ślad za dostarczonym osobiście przez funkcjonariuszy celnych Apelem do niektórych ustalonych już Właścicieli i Zarządców bazarów i targowisk, wystosowanym przez Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicę, przesłał drogą elektroniczną przedmiotowy apel celem jego rozpowszechnienia.

Przekazanie apelu ma na celu nie tylko spełnienie ustawowych zadań Służby Celnej jakimi jest wykrywanie oraz zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, ale także ich zapobieganie. Wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa jak i zacieśnienie lokalnej współpracy, może w przyszłości zaowocować bardziej efektywnym przeciwdziałaniem zagrożeniom, które niesie za sobą niezgodna z prawem działalność prowadzona na terenie targowisk i bazarów, gdzie nielegalnie handluje się wyrobami alkoholowymi wytworzonymi z odkażonego lub niewiadomego pochodzenia alkoholu.

Do pobrania:

PDFApel (1,04MB)