Wyszukaj w serwisie

Protokół z wyboru wykonawcy na zadanie pn. USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GM. POLSKA CEREKIEW

Informujemy mieszkańców, że w drodze zapytania ofertowego dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą ofertę komisja wybrała ofertę Firmy Handlowo-Usługowej Zygfryd Dapa, Ostrożnica, ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki.

Z wybraną firmą podpisana zostanie umowa na wykonanie przedmiotowego zadania w wyznaczonym przez gminę terminie.

 

Do pobrania:

PDFProtokół z wyboru wykonawcy (245,15KB)