Wyszukaj w serwisie

XIII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Zawiadamia się mieszkańców gminy,

że XIII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

odbędzie się 29.03.2012 r o godz. 16.00

w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2012 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”.

12. Przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych na 2012 rok.

13. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2012 rok.

14. Wolne wnioski.