Wyszukaj w serwisie

Usuwanie azbestu

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu).
 

Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu
z terenu naszej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy
do pokoju nr 21 lub pod nr tel. 77 480 14 66
do dnia 20 lutego 2012 r.


Decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności
zgodny z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Do pobrania:

PDFWzór informacji o wyrobach zawierających azbest (34,59KB)