Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew, dnia 06.02.2012 r.

GKM.7150.01.2012

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 2 przeznaczony do świadczenia usług medycznych. Stan techniczny lokalu dobry.

Powierzchnia w/w lokalu wynosi 35,85 m2.

Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego do świadczeń usług medycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/72/2009 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 4,84 zł/m2 miesięcznie.

Postąpienie wynosi 10% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 12:00
w Sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

 

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00.

 

Informacje na temat przetargu udziela Irena Pytlik – podinspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mieniem gminnym tel. 77/480 14 75.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.