Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe na 2012 rok

Polska Cerekiew, dnia 02.02.2012 r.

 

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2012 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 22 lutego 2012 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/,

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty
decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

 

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe – DOCpobierz (49,50KB)

2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – PDFpobierz (47,54KB)

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – PDFpobierz (33,35KB)