Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

informuje

że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
na dziecko w miesiącach styczeń, luty i marzec 2012 r.
mogą ubiegać się o dodatkowe 100,00 zł

po złożeniu wniosku w tutejszym ośrodku w terminie do 31.01.2012 r.