Wyszukaj w serwisie

Barwy Wolontariatu i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

Konkursy!!!!!
Barwy Wolontariatu i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

 

Barwy wolontariatu

Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

DOCOpis konkursu (137,50KB)

RTFFormularz zgłoszeniowy (14,14KB)

 

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.
Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

DOCOpis konkursu (241,00KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (110,50KB)

 

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie.

Wyniki regionalne zostaną ogłoszone w grudniu br. w Opolu podczas Gali Regionalnej - w sprawie miejsca i terminu Gali będziemy kontaktować się z Państwem osobiście.

Termin nadsyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 15 października 2012 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy lub faksem na nr 77 441 50 25 wew 103.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Patrycją Kozieł
tel. 77 441 50 25
 

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.