Wyszukaj w serwisie

Uwaga rolnicy! Nowe zasady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

W związku z zapisami ustawowymi Ministra Rolnictwa, w 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) w dwóch terminach:

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych
będzie wynosić 81,70 zł


Zmieni się również wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa.

 


Szczegółowych informacji można uzyskać u Pani Alicji Bigos – tel. 77 480 14 74.