Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

zawiadamia członków, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

odbędzie się 14 lutego 2012 roku o godzinie 10:00

w Sali Obrad Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4

 

Przewodniczący GSW w Polskiej Cerekwi
Zygfryd Bochenek