Zimowe utrzymanie dróg na przełomie roku 2011/2012 na terenie Gminy Polska Cerekiew

snieg_duze.jpeg

 

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2011/2012 utrzymaniem zimowym objęte będą wszystkie drogi gminne.

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie
dróg gminnych jest:
Inspektor. ds. drogownictwa – inż. Ireneusz Smal
tel. 77 480 14 71, tel. kom. 604 577 095

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych
na terenie Gminy Polska Cerekiew zajmuje się
Firma Handlowo – Usługowa Zygfryd Dapa,
Ostrożnica, ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki,
tel. 77 480 30 50, tel. kom. 602 724 686

 

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie.

 

Poniżej podaje się wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych:

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego będą:

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - mgr inż. Arkadiusz Kryś
tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy 695 229 017

2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - Krzysztof Siemaszko
tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy 664 995 478

 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach będą:

1. Kierownik Oddziału Terenowego – inż. Jerzy Hołubiec
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83. tel. kom. 501 572 603

2. Z-ca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83, tel. kom. 606 336 016

3. Majster Brygady Patrolowej Nr 1– Bolesław Baranowski, odpowiedzialny za zadanie K-Koźle
tel. służbowy 77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83. tel. kom. 501 572 623

Telefon „AKCJA ZIMA” 77 485 30 83


Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu będą:

1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch
tel. służbowy 77 482 18 40, tel. kom. 600 960 931

2. Z-ca Kierownika Rejonu – Marceli Grzejszczak
tel. służbowy 77 482 27 74, tel. kom. 600 960 918

3. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota
tel. służbowy 77 483 33 67, tel. kom. 600 960 919
odpowiedzialny za drogę krajową 45 (gr. województwa – Większyce)

 

UWAGA!!! Uprasza się mieszkańców gminy o nie pozostawianie pojazdów zaparkowanych w pasie jezdni, utrudnia to bowiem odśnieżanie dróg.

 

Informuje się jednocześnie wszystkich mieszkańców, że właściciel ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Zobowiązanymi do utrzymania nieruchomości w porządku i czystości są wszyscy właściciele – w tym współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialny jest jej zarząd.

Przypominamy również o usuwaniu tworzących się na krawędziach dachów nawisów śniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. Szczególnie istotne jest to w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa także obowiązek usuwania śniegu z dachów, w szczególności z dachów obiektów wielkopowierzchniowych.