Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2012

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku:

1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku”.

2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2012 roku.

3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2012 roku.

 

 

Do pobrania:

DOCWzor oferty.doc (114,00KB)

DOCWzor sprawozdania.doc (96,00KB)

PDFPielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku.pdf (46,09KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2012 roku.pdf (45,08KB)

PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2012 roku.pdf (45,92KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 03.01.2012 r.