Wyszukaj w serwisie

XI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców Gminy

że XI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się 29.12.2011 r. o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 –
2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

7. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2011 roku.

8. Informacja Przewodniczącego o działalności Rady w pierwszym roku VI kadencji Rady Gminy.

9. Podziękowania sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe.

10. Wolne wnioski.