Wyszukaj w serwisie

Roczny program współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.

Uwagi proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, lub drogą mailową na adres
do dnia 06 listopada 2011 r. na załączonym formularzu.

 

Projekt programu - PDFpobierz (73,41KB)

Formularz zgłoszenia uwag dotyczący programu - DOCpobierz (24,00KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 24.10.2011 r.