Wyszukaj w serwisie

Folie kiszonkarskie - worki po nawozach

W miesiącu sierpniu planowana jest na terenie gminy Polska Cerekiew zbiórka foli kiszonkarskich i worków po nawozach.
 

Warunkiem zorganizowania zbiórki jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych, którzy oddadzą co najmniej 1 m³ tych odpadów.

Cena za 1 m³ to 60,00 zł netto + 8% VAT
(może ulec zmniejszeniu przy większej ilości chętnych).

Odpady należy przygotować w paczkach nie większych niż 50/50/50 cm. Zgłoszenia pisemne można składać w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 30 lipca 2011 r. Należy podać adres, telefon do kontaktu i zadeklarować ilość odpadów.

Po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości zainteresowanych osób Pani Patrycja Treffon poinformuje chętnych o terminie zbiórki.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin