Wyszukaj w serwisie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polska Cerekiew

Dnia 26 marca 2011 r. od godz. 7:00 odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny spod bram posesji klientów indywidualnych, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą REMONDIS.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował odbiór zużytych: mebli, wykładzin, armatury sanitarno-łazienkowej oraz opon o średnicy do 120 cm (do 4 szt. spod jednej posesji).

W ramach wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane będą wszystkie kategorie odpadów wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności: stare lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
 

Prosi się mieszkańców o wcześniejsze wystawienie tych odpadów przed posesję.
Przedmioty poddane wcześniejszemu demontażowi nie zostaną odebrane!

UWAGA!
Nie będą odbierane odpady inne niż wymienione powyżej.

 

Przedmioty przeznaczone do wywozu powinny być przygotowane z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa jak również nie powinny zagrażać ruchowi drogowemu.