Wyszukaj w serwisie

Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem ratownictwa technicznego dla OSP w Polskiej Cerekwi

Dnia 21 lutego 2011 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem ratownictwa technicznego dla OSP w Polskiej Cerekwi.

 

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi 2011 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.