Stypendia sportowe na 2011 rok

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2011 r.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21 lutego 2011 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi (pokój nr 16),
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty
decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

 

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe - PDFpobierz (28,61KB)

2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew - PDFpobierz (45,74KB)

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew - PDFpobierz (32,67KB)

 

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

 

Polska Cerekiew, dnia 01.02.2011 r.