Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2011 rozstrzygnięte

Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2011.

 

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2011 roku

 

2. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2011 roku

 

3. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2011 roku

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin